O projektu

 

Nosnou myšlenkou projektu je sdružovat jednotlivce a skupiny se zájmem o Třicetiletou válku a oživení hmotné i duchovní kultury této doby. Hlavním bodem soustředění je rekonstrukce vojenské jednotky pocházející z oblasti Polsko – Litevské republiky a života jejích členů během pobytu mimo domovské území, zejména při tažení na pomoc císařské armádě během 1. poloviny 17. století. Vojenský profil útvaru lze popsat jako střelecké těleso poskládané z lidí různého původu, čemuž podřizujeme nejen chování v bitvě, ale též mimo ni, přičemž se snažíme čerpat z dobových manuálů a ostatních pramenů. Obdobně je tomu i na poli osobním, kdy se každý snaží pojmout svoji postavu tak, aby v co možná nejvyšší kvalitě, tedy dle aktuálně dostupných pramenů, ztvárnil vojáka zvoleného období a zařazení. Mimo osoby vojenské se mezi námi pohybují i nevojenské postavy představující civilní obyvatelstvo doprovázející vojsko na tažení, a tedy rozšiřují oblast našich zájmů nejen o dobovou kuchyni ale i řemesla. V rámci projektu, jehož počátky lze klást do roku 2012, spolupracujeme s několika podobnými uskupeními od nás i ze zahraničí, přičemž nejužší členskou základnu tvoří lidé z celé ČR.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x