zaloha

Rocroy (FR)

Velice prestižní akce, kde jsme poprvé odzkoušeli naši novou španělskou jednotku. Na akci jsme si připomněli 375. výročí bitvy pod Rocroy , která se konala roku 1643 a znamenala konec španělských tercií.

Brandýs nad Labem (CZ)

Polský svaz oslavil na akci své šesté narozeniny, byla to právě tato akce, kde se naše jednotky sjely poprvé na bitvě. Děkujeme za přízeň a ač je náš projekt stále velice mladý, ušel se pěkný kus cesty. Doufáme že za pár let se budeme cítit stejně silně a nebudeme přestávat v úsilí o naplnění účelu našeho svazu.

 

 

1-3.9. 2017 Palmanova 2017 (IT)

Psal se rok 1615 a náš milostivý král se rozhodl potrestat svého protikandidáta v nedávné volbě. Za probíhající války proti Moskvě a v napjatém náboženském prostředí, však nebylo možné, aby otevřeně vystoupil proti sousedovi. A tak byly naše skromné šiky vyslány na pomoc Benátské republice v boji proti Habsburské hegemonii. Rozkaz zněl jasně, shromáždit veškeré síly v pevnosti Palmanova, před bránou do Habsburských držav.
Cesta začala poměrně klidně a stejně tak i ubíhala. Je třeba zmínit, že část vojsk se odpojila už u Štýrského Hradce, aby doplnila zásoby a zmátla nepřítele v tušení cíle naší cesty. Jakoby toto nestačilo, při přechodu Alp nás stihnul mohutný déšť, takže se naše celky rozpojily a k Palmanově jsme dorazili v několika sledech. Měla to snad být předzvěst nadcházejícího neštěstí ? Nechť je Sv. Marek mocným přímluvcem ! Po zcelení našich vojsk následovala hromadná přísaha veliteli pevnosti a následně Benátskému dóžeti za přítomnosti stovek odhodlaných tváří a vlajících praporů pod ochranou Benátského lva. Netrvalo dlouho a mohlo se vyrazit z bran proti malému oddílu nepřátel než se zaplaví pole kolem pevnosti. Znovu jsme zakolísali, neboť naše šiky byly prolomeny a ta hrstka císařských už mířila k bráně. Svatý Marku a všemohoucí Bože, nedejte zahynouti ! Několik dalších dní se neslo v duchu boje v ulicích. Ulici za ulicí až k centrálnímu náměstí. Až zde, pod káravým pohledem velkého lva se situace otočila. Jak rychle se nepřátelé dostali dovnitř, tak rychle byli vrženi před bránu a naše vojska shromážděna k dalšímu útoku. Velký déšť, vlhký prach, zastavení bojů a čekání na první paprsky slunce. A neuvěřitelné se stalo skutkem. Pláč Svatého Marka nad našimi dosavadními neúspěchy uvěznil naše nepřátele v zatopeném předpolí pevnosti. Nezbývalo mnoho, střelba z valů a následný protiútok zpečetil osud habsburského vojska.
Tolik ukořistěných praporů a zajatých velitelů jistě nikdo nečekal a tím méně císař. Jenom výkupné za těch několik důstojníků zajatých naší jednotkou vynese víc než žold za tuto fázi tažení.
Nechť nám Bůh dopřeje další, stejně zářivá vítězství.

 

9.6.-11.6. 2017 Pevnost Bourtange 2017 (NL)

Naše jednotky se zapojily do pokusů udržet pevnost ve prospěch španělských vojsk. I přes výbornou práci našich střelců se nepodařilo pevnost uhájit a po několika dnech se polské a španělské jednotky musely stáhnout nejen z pevnosti, ale i ze všech přilehlých oblastí.Díky malým ztrátám se nám podařilo přeskupit všechna vojska a stáhnout se do Gelderlandu, kde se později pokusíme udržet naše pozice.

19.5.-21.5. 2017 Frýdlant, Valdštejnské slavnosti 2017

Ocelovou šeď mračen protínalo toho sobotního dne množství sloupců hustého černého dýmu z hořících vsí, když před městečko Frýdlant přitrhlo početné vojsko švédských mordýřů, plenící v onen čas valdštejnské državy. Zde postavilo se jim okem v oko několik pluků císařské pěchoty, jimž v čele stanul sám vévoda Albrecht Eusebius z Valdštejna. Byvše včas zpozorováni, nemohly císařské regimenty obchvátit pochodující švédské praporce, ba naopak, byly hned zpočátku donuceny stanout namačkány v bažinatém údolí, kde se poznenáhlu počal mnohý soldát ošívat, když si všiml, že mu kolem hlavy poletují olovění komáři, které mávnutím klobouku nezažene. I přivítaly se švédské regimenty s císařskými knechty tak vřele, že na obou stranách válelo se brzy na zemi množství padlých a raněných. Co chvíli vyrážely proti naježeným švédským píkám kornety císařských rejtarů, bez úspěchu však byly odráženy nazpět. Na levém křídle švédského vojska tužil své síly polský regiment pod komendou plukovníka Lukasze Jerzyho Bisieckého. Po boku německých pikenýrů nabíjeli své muškety houževnatí hajduci, ošlehaní lisovčíci i divocí kozáci, rozdávající v císařských řadách smrt jak ohněm svých hlavní, tak ostřím svých obávaných šavlí. Dříve, než vévoda Valdštejn vyplatil životy svých vojáků i poddaných tučným výpalným, poznal, že skřížit čepel s polskými bohatýry by si měl napříště rozmyslet i všemocný generalisimus.

(více fotek naleznete zde: https://photos.google.com/share/AF1QipNnrfoOagG4mwCQewmC0uu6eWSgLux4AxTgQW01OAE9kHNFHgaIbyUlGI9C3TMbVA?key=SFVsZEhJOVJNczdhM0UzRTR5ZjdPQmxoWlFwMnlR

22.4.-23.4. 2017 Střelnice Katusice

Celý víkend probíhaly ostré střelby na terče a otestování vojáků v jejich zručnosti při zacházení se zbraní.

30.9.-2.10. 2016 Kamieniec Podolski (Ukr)

Kamenecká pevnost se chystala na další obléhání vojsky Osmanské říše. Z několika zemí byly narychlo vyslány oddíly, aby bránily město i pevnost, a i naše jednotka odpověděla na toto volání o pomoc. Naštěstí vojsko Osmanů tentokráte nedorazilo, takže shromážděná vojska věnovala čas v pevnosti intenzivnímu výcviku a přátelskému měření sil mezi regimenty navzájem.

2-4.9. 2016 PALMANOVA (IT)

Nejjasnější republika benátská nás povolala do zbraně, neboť zlovolní Habsburkové, dychtící po nových územích, se opět stali rušiteli blahodárného míru. Zaujali jsme tedy pozice v Pevnosti Palmanova a připravili se na její obranu. První ofenziva nepřátel byla úspěšně odražena na hradbách města, jejich pronásledování ještě téhož dne se však nezdařilo, proto se naše vojska stáhla na noc do pevnosti. Následujícího dne jsme však proti nepříteli vytáhli opět a slavně zvítězili, osvobozujíce Palmanovu z obklíčení.

(více fotek na https://photos.google.com/share/AF1QipO-jeiR96Wg7j–fmSD7V0zA4SAIKm2pHC0KRbcsmwImoRmo82PZen1EQpUKDc6wg?key=UEJKZzJJR0NYQkZKUEFXdWNkeTgyZDF2NFpuVVRR )

15-17.7. 2016 Miroslav

Tvrz v Miroslavi padla pod náporem císařských vojsk,když polské sbory hrdině zaútočily na dělostřelecké šance nepřítele a vnesly tak paniku do řad protestantských vojsk. Díky posilám táhnoucím od Brna se však oblast stala neudržitelnou a tak se císařská armáda místa vzdala a ustoupila zpět k Vídni do zabezpečených pozic.

 

6-8.5. 2016 Holešov

Nájezd Lisovčíků na Moravu patří k jedněm s prvních válečných akcí, které se v rámci třicetileté války na Moravě udály. My jako jednotka reprezentující polské vojsko jsme u toho samozřejmě nemohli chybět, a jako součást polských oddílů jsme úspěšně rozvrátili stavovskou obranu města. Pouze příchod kněze Sarkandera pak spasil město Holešov od zpustošení, osudu, který sdílelo mnoho měst a vesnic ležících na cestě polských sborů táhnoucích k Vídni.

 

22-24.4. 2016 Terra del Sole

Zatímco se zbytek Čech potýkal s poklesem teplot, bojoval Polský svaz na uzemí tehdejší Lombardie. Terra del Sole je první pevnostním městem svého druhu v Evropě. Po obsazení domu místního místodržícího jsme provedli neúspěšnou defensívu a stáhli se zpět k Alpám.

13.4. 2016 Návody a publikace

V sekci “Návody a publikace” naleznete prvních pár věcí ke stažení včetně poslední verze pořadových cvičení určených k internímu užití našich vojáků. Věříme však že se může hodit i dalším lidem s podobnou výbavou a způsobem boje jako je ten náš. 

4. – 6. 9. 2015 Velké Meziříčí ve Třicetileté válce

Na této akci jsme se zase jednou vrátili k našim historickým kořenům, když jsme se pod císařským praporem podíleli několika střelci na utvoření skutečně mezinárodního kontingentu císařských vojsk a připomněli si tak první léta války, kdy polské a chorvatské oddíly zatápěly českým evangelíkům.

6.9.2015 – Založení svazového profilu na facebooku

Pro lepší komunikaci a snadnější propagaci,byl dnes spuštěn facebookový profil polského svazu, další informace naleznete přímo na něm www.facebook.com/polskysvaz

28-30.8.2015 – CÍSAŘSKÝ DEN , KADAŇ

Stejně jako minulý rok, jsme se účastnili pro nás trochu netradičních slavností v Kadani, kde jsme ztvárnili družinu Kazimíra IV. a Václava Lehnického, jako vzácných polských hostů na dvoře Císaře.

14-16.8.2015 – DEN BRNA 

Účast na Brněnských slavnostech, kde jsme v malém počtu znázornili Uherskou jednotku a podpořili tak švédská vojska ve snaze o dobytí Brna.

12.8.2015 – Nové logo svazu 

Na světě je nové logo svazu,určné k propagaci.